Til forside - reisnordland.no

Refusjon

Hvilke rettigheter har jeg når det kommer til refusjon?


For å se om du har rettigheter til refusjon må det sendes inn søknad på dette. 

Linker til de ulike fatrøyene og skjemaene finner du her: 

Dersom du ikke er tilfreds med behandlingen av din reisegaranti kan du innen 4 uker etter innsending av reisegarantisøknaden sende en klage til Transportklagenemnda.  

Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du på nemndas nettsider, ved å klikke her.


Informasjon fra Transportklagenemnda:

Passasjerer kan klage til Transportklagenemnda over antatt brudd på sine rettigheter, jf.transportklagenemndforskriften § 1-4. 

Klagen må gjelde persontransport med fartøy i rute i, til eller fra Norge. 

Passasjerer har klagerett etter bestemmelsene i sjøvloven kapittel 15 romertall IV med forskrifter (om forsinkelse). 

Avtale om yting av tjenester som faller innenfor sjøfartslovgivningens virkeområde, samt andre regler og rettsprinsipper som har betydning for forholdet mellom passasjeren og tjenesteyteren. 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå