Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Priser

Prisene beregnes etter soner som er ca. 10 kilometer. Reiser man f.eks. 70 km. vil man normalt reise gjennom 7 soner og betale for 7 soner. Ved søk på reise vil man få fram prisen på reisen. I Bodø, Narvik og på Mo kan det kjøpes enkeltbillett og periodebillett 30 dager ved hjelp av mobil app. Det oppnås samme rabatter som ved oppfylling av kort.

Priser for reiser over flere soner og alle billettprodukter. Gjelder buss i Nordland for 2020. Fil åpnes opp i PDF. 

OBS 1: Enkeltbillett i sone 1 (bysonen) i Bodø, Mo i Rana og Narvik som betales med bankkort ombord i bussen får et ombordtillegg på kr 12 for voksne og kr 6 for barn og honnør. Dette gjelder altså kun i Bodø. 

OBS 2: For reiser som krysser fylkesgrenser og/eller kjøpes i andre fylker enn Nordland kan det være andre priser og rabattordninger enn for reiser kun i Nordland.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå