Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Ofte stilte spørsmål / FAQ

Her er en oversikt på noen av de mest stilte spørsmål. Se gjerne på disse og/eller bruk vår søkefunksjon på nettsiden. Da finner du den informasjonen som du leter etter.

 

FAQ - Booking på buss / Booking bus

Det er ikke mulig å booke plass på bussen. Dersom bussen blir full blir det satt opp en ekstra buss.

It is not possible to book seats on our buses. If the bus is full, another will be provided. 

FAQ - Booking på hurtigbåt / Booking express boat

For å være sikret plass ombord anbefaler vi at du kjøper din billett her: https://booking.reisnordland.no/webshop/#/reise 
Billetten kan kanselleres uten kostnad innen 24 timer. 

We recommend you to prebook your ticket here: https://booking.reisnordland.no/webshop/#/reise
Full refund within 24 hours after purchase. 

 

FAQ - Pris på reisen / Price

Gjør rutesøk på www.reisnordland.no og prisen vil vises etter søket.

When using the travel planner on www.reisnordland.no prices will show.

 

FAQ - Sykkel på buss og hurtigbåt / Bicycles on busses and express boats

Det er gratis å ta med sykkel på buss og hurtigbåt. På noen av langrutebussene er det sykkelstativ med plass til et begrenset antall sykler.  På bybusser er det svært begrensede muligheter til å ta med sykkel. Det same gjelder sparkesykkel da det er vanskelig å sette denne fast. Sykkel tas med i den grad det er plass og sikkerhetsmessig forsvarlig å ta med sykkelen på bussen. På både langrute- og bybussene er det sjåføren er den som tar den endelige beslutningen.

Det er mulig å booke plass til sykkel på noen båtruter. Det gjøres på booking.reisnordland.no

 

It is free to bring bicycles on our buses and express boats.  

On some of our regional buslines, there is a bike rack with room for a limited amount of bicycles. There is very limited room to bring bikes on city buses.  Bicycle is included on the bus if it is space and safety-wise to bring the bike on the bus. On both regional and city buses, the bus driver makes the final decision as to whether or not a bicycle is allowed on the bus due to limited space.

Reserve a place for your bicycle on the express boat at booking.reisnordland.no 

FAQ - Hund og andre dyr på buss og hurtigbåt / Dogs and other animals travelling on buses and express boats

Det er tillatt å ta med hund og andre mindre dyr på buss og hurtigbåt. På buss kan hund/dyr bli avvist dersom det er reisende med allergi i bussen. Sjåføren er den som tar den endelige beslutningen. På de fleste hurtigbåtene er det egne hundebur og det er tillatt å ta med hund og mindre dyr.
Se befordringsvedtekter her; https://reisnordland.no/a/generell-informasjon

It is allowed to bring dogs and other smaller animals on buses and expressboats. However, dogs and other animals may be refused travel if there are people with allergies travelling. The final decision is made by the driver. On most express boats there are cages for dogs, and it is allowed to bring dogs and smaller animals
For more information, please see https://reisnordland.no/a/generell-informasjon

 

FAQ - Mistet reisekort og sperring av reisekort / Lost travel cards and other questions about travel cards

Ta kontakt med Sentrumsterminalen på telefon 9947 3999 eller på mail sentrumsterminalen@nbuss.no.

Please contact Sentrumsterminalen at 9947 3999 or email sentrumsterminalen@nbuss.no.


FAQ - Ferjekort og refusjon av ferjekort / Ferry cards and refunds of ferry cards

Informasjon om ferjekort og refusjon av ferjekort finnes her;  https://reisnordland.no/ac/ferjekort

For information about ferry cards, and refunds of ferry cards, please see https://reisnordland.no/ac/ferjekort

 

FAQ - Nettbutikk – saldo er ikke oppdatert etter innbetaling / Webshop – total amount has not been updatet after payment

I tiden med kornarestriksjoner er det dessverre ikke mulig å bruke nettbutikken. Bruk appen Billett Nordland når du reiser med buss og kjøp billett til hurtigbåt gjennom bookingsystemet som du finner her.

 

Ved påfylling av kort vises ikke saldo før kortet er brukt på en billettmaskin. Når kortet er brukt overføres beløpet til kortet. Det går ca. 1 time fra innbetaling i nettbutikken til beløpet kan skrives til kortet.

When filling up your travel card, the total amount will not be updated until the card has been used on a ticket machine (bus or express boat). The process takes about 1 hour from payment has been made, until available for use.

 

FAQ - Reisegaranti / Travel guarantee

Har vi gjort noe feil som har gitt deg økonomiske utlegg kan du søke reisegaranti.
Søk reisegaranti her: https://reisnordland.no/ac/reisegaranti

If we have made mistakes that entitles you to a refund, you can apply for a refund.
For more information, please see https://reisnordland.no/ac/reisegaranti

 

FAQ - Hittegods / Lost and found

Har du mistet noe på bussen eller hurtigbåten?
Telefonnummer til trafikkselskapene finnes her: https://reisnordland.no/ac/hittegods

Have you lost something on the bus or express boat?
Phonenumbers to the companies can be found here: https://reisnordland.no/ac/hittegods

 

FAQ - Ros og Ris

Har du noe du vil klage på eller ønsker å gi oss ros?
Skjema for Ris og Ros finner du HER

Would you like to give us positive feedback, or criticize?
Feedback form is found HERE

FAQ - Skoleskyss og skolekort

Elever i grunnskolen søker om skoleskyss på skolen.

Elever i videregående skole søker selv om skoleskyss på nett. Informasjon og muligheter for å søke finnes her; https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer eller kontorpersonell. Hvis du hadde Skolekort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående skole. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis med gyldig semestermerke.

FAQ - Ferjekort

Informasjon om ferjekort og søknad om refusjon av ferjekort finnes her; https://reisnordland.no/a/ferjekort/ferjekort

Nettside og CMS: Digitalt Byrå