Til forside - reisnordland.no

Fyll på verdi eller kjøpe ny periode i nettbutikken

Nettbutikken gjelder for deg som allerede har Reisekortet.

Reisekortet kjøpes første gang på bussen eller ved nærmeste salgskontor. Det kan også bestilles her! 

Oversikt over pris pr. sone og pr. reiseprodukt kan du se mer om her →

Gå til nettbutikken →

 

OBS: Det må ikke legges inn beløp over kr 5.000 i nettbutikken. Dersom samlet beløp, det som står på kortet pluss det som legges inn, overstiger kr 10.000 vil kortet/saldoen ikke bli oppdatert. 

Kjøp i nettbutikken vil normalt være klart for nedlasting innen 2 timer. Ta likevell høyde for at det enkelte ganger kan ta noe lengre tid. 

I nettbutikken kan du sjekke saldoen på Reisekortet ditt. NB! Oppdatering av saldo på Reisekortet kommer ikke frem i nettbutikken før kortet er avlest på billetteringsutstyret og behandlet i baksystemet. 

Nettbutikken tilbyr også reisehistorikk med dato og klokkeslett for utførte reiser ved å trykke på koffertikonet. NB! Det er kun reiser utført med Autoreise (fast reisestrekning) innlagt på kortet som vises. 

 

Har du problemer med nettbutikken så ta gjerne kontakt med oss på: post.samferdsel@nfk.no

Nettside og CMS: Digitalt Byrå