Til forside - reisnordland.no

Fergekort

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale

AutoPASS for ferge har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort. Ved å opprette en AutoPASS for ferje vil man oppnå 40% / 50% rabatt ved ferjeoverfart. Les mer informasjon om AutoPASS for ferje, klikk da på denne teksten.

OBS! På grunn av stor pågang av refusjonskrav i forbindelse med overgang fra Nasjonalt ferjekort til AutoPASS ferjekort vil saksbehandlingstiden for refusjon bli vesentlig lengre enn vanlig. Det kan dessverre bli inntil 6 måneders behandlingstid før refusjon kan påregnes utbetalt.

Det blir etablert en overgangsordning som gir mulighet for å benytte gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019. Les mer om dette på Spørsmål og svar på «Hva gjør jeg med mitt gamle ferjekort?», klikk på teksten.

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se Ferjesamband). 

Du kan nå opprette avtale med AutoPASS for ferje. Bestiller du AutoPASS-ferjekort vil dette tilsendes pr. post. 

Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbeløp må være innbetalt før avtalen er gyldig.

For mer informasjon om AutoPASS for ferje, klikk da på denne teksten.

 

Refusjon av eldre type fergekort

Hvis du allerede eier et ferjekort av eldre type og kortet er mistet, ødelagt eller du ønsker det avsluttet: Fyll ut skjema om sperring og refusjon. Skjemaet finner du ved å klikke på denne teksten eller på linken nederst på siden.

NB!

For å få refusjon på fergekortet MÅ kortet sendes fysisk til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø.

Når vi mottar fergekortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte vesentlig ned på utbetalingstiden.

Videre MÅ refusjonsskjemaet sendes inn elektronisk for at vi skal få registrert kravet i vårt arkivsystem, ikke send skjemaet i posten. 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå