Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Skolekort/skoleelever på bussen

Skolekort

Skolekort er en billett for elever i grunn- og videregående skoler. Det er et elektronisk reisebevis som er gyldig for inntil to reiser pr. dag mellom hjem og skole. Kortet er personlig og gjelder kun for kortinnehaver.

For videregående skoler gjelder skolekortene i tidsrommet kl 0600 til kl 2300 på hverdager. For grunnskoler er gyldighetstiden for reiser i tidsrommet kl 0600 til kl 1700 på hverdager. Kortene gjelder kun på skoledager definert av fylkeskommunen. Kortene gjelder ikke i skolens ferier og fridager.

Skolekortene skal brukes over flere år, og blir oppdatert ved skoleårets begynnelse. Kortene gjelder for ett skoleår av gangen. Kortet oppdateres for neste skoleår når det vises mot kortleseren i bussen ved skolens start på høsten.

Elever med rett til fri skoleskyss, skal benytte elektroniske skolekort. Tapt/ ødelagt skolekort meldes til skolens ledelse umiddelbart.

Viktig informasjon dersom en elev mister eller har glemt skolekortet sitt.

Skoleelever som ikke har med kort om morgenen på bussen skal ordne seg midlertidig reisebevis til returreisen. Ved mistet eller ødelagt kort skal eleven varsle skolens ledelse. Skolen utsteder et midlertidig reisebevis, og bestiller nytt kort. På retur fra skolen skal elevene ha skolekort eller midlertidig reisebevis. Elever i ungdomsskole og videregående skole som ikke har gyldig skolekort, eller midlertidig reisebevis, kan selv måtte betale for reisen hjem fra skolen.

Skoleelever på bussen

Elevene skal alltid ha med seg skolekort, eller skriftlig reisebevis fra skolen. Midlertidige reisebevis skal være datert, underskrevet og ha stempel fra skolen. Skolekortet er et personlig kort, og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaver. Feil eller skade på kort meldes skolens ledelse snarest. Det skrives et midlertidig reisebevis til eleven for hjemreise. Ved tapt eller ødelagt kort er det midlertidige reisebeviset gyldig til nytt skolekort er i elevens eie.

Dårlig oppførsel på bussen (hærverk, trakassering av andre reisende og sjåfør), kan føre til at eleven kan miste retten til fri skoleskyss for en periode definert av busselskapet i samarbeid med hjem/ skole og fylkeskommunen.

Elevene kan ha med seg ski/ akebrett/ snowboard på bussen. Ski skal være buntet sammen. Reisegods i denne kategorien kan fritt tas med på bussen og skal plasseres i bussens bagasjerom. På bybuss kan denne type reisegods tas med inn i bussen dersom det er plass og kan legges i bussens midtgang. Sjåføren avgjør til enhver tid om det sikkerhetsmessig forsvarlig å ta reisegods inn i bussen.Nettside og CMS: Digitalt Byrå