Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Reisekortet

Billetter

Viktig informasjon i forbindelse koronasituasjonen

I tiden med koronatiltak er det noen viktige endringer når det gjelder billettering. På buss og hurtigbåt kan det ikke brukes reisekort.:

  • På buss skal kun appen Billett Nordland brukes for alle reiser i hele Nordland. I appen kan du kjøpe både enkeltbilletter, periodebilletter og Travel Pass Nordland. Billettkategorien voksen får 20% rabatt ved kjøp av enkeltbillett.
  • På hurtigbåt skal billett bookes gjennom booking på reisnordland.no (trykk på linken for å komme til bookingsystemet).
  • På ferge brukes AutoPASS-regulativet. Registreringsnummeret avfotograferes og reisen blir belastet ut fra abonnementet du har. Passasjerer reiser gratis.  Les mer om AutoPASS her.

 

OBS: Informasjonen nedenfor gjelder ikke så lenge det er koronarestriksjoner 

 

 

 

Reisepenger (verdikort)

Reisekortet fylles opp med reisepenger (verdi), hvor saldoen blir lagret på kortet. Minstepris for kjøp/ påfylling er kr 200. Voksne får 20 % rabatt. Barn og honnør har ingen rabatt, men har halv pris på billetter i forhold til pris på voksen billett. Ved allerede rabatterte reiser (eks militær, student) gis det ikke ytterligere rabatt ved bruk av Reisekortet (Nordlandskortet). I nettbutikken for reisekort kan du administrere reisekort, fylle på penger o.l. - Trykk på tekst for mer informasjon om nettbutikken.

 

Autoreise

Autoreise er en forhåndsinnlagt reisestrekning på reisekortet for den mest brukte reisen, for eksempel til/ fra jobb eller til/fra skole. Reisestrekningen legges inn som standardreise på Reisekortet (Nordlandskortet) på bussen, og trekkes av verdidelen i kortet. Med autoreise vises kortet foran kortleseren ved påstigning av bussen. Fordelen med autoreise er at det er enkelt og hurtig for sjåfør og kunde. Prisen på reisen og saldo på kortet vises i kortleseren slik at den reisende har kontroll på pris og gjenstående verdi. Skal det gjennomføres andre reiser med kortet sier du hvor du skal reise, betalingen med verdikortet behandles manuelt av sjåføren.

 

Periodebillett

Med periodebillett oppnår reisende rabatter i størrelsesorden 60 % til 80 %, avhengig av periodelengde og reisestrekning. Produktet gjelder en definert strekning i et gitt tidsrom. Med periodebillett kan du reise så mye du vil innenfor betalt periode, og den strekningen som er definert i kortet.

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå