Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Generell informasjon

All billettering på buss gjøres på appen Billett Nordland

Som ett av koronatiltakene skal det unngås kontakt mellom sjåfør og kunde. Derfor kan ikke reisekortet brukes så lenge koronatiltakene er på dagens nivå. Da er det kun appen Billett Nordland som er gyldig betalingsmiddel på bussen. 

Misbruk av ungdomskort

  • Ved misbruk av ungdomskort blir kortet inndratt av billettøren. Eventuelle dager som er igjen på kortet vil ikke bli erstattet.
  • Passasjer som har forsøkt å misbruke et ungdomskort skal betale en full voksenbillett, uten noen form for rabatter, for å få lov til å reise videre. Alternativet er at Nordland fylkeskommune sender en faktura på kr 700,- som er det gebyret en vil få ved en billettkontroll som ikke gjøres opp på stedet.
  • Hvis den reisende ikke kan/vil gjøre opp for dette ombord så skal billettøren ta kopi av legitimasjon til den reisende og sende denne til ekspedisjonen i Bodø. Ekspedisjonen vil sende den videre til Nordland fylkeskommune for fakturering.

Sperring av reisekort/periodebillett - refusjon av restverdi

Mistet, stjålet eller ødelagt Reisekort (Nordlandskort), kort med periodereiser, verdikort, skolekort/ungdomskort kan sperres. Passasjeren må melde sperring/tap av kort snarest. Det kan gjøres via epost til sentrumsterminalen@boreal.no eller til post.samferdsel@nfk.no snarest. Refusjon av dager på periodekort gjøres fra den dagen kortet meldes ødelagt eller tapt. 

Ved å oppgi kortnummer vil reisekortet kunne sperres, og eventuell restverdi/restreiser overføres til nytt kort eller til kundens konto. Dersom kunden blir sykemeldt og kan vise sykemelding fra lege, kan dagene i sykemeldingsperidoden kunne legges til på periodebilletten. Det forutsettes at kortet ikke er brukt under sykemeldingsperioden. Dette gjelder kun ved sykemelding fra lege og ikke ved bruk av egenmelding.

Nytt periodekort/ semesterkort/ Ungdomskort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for. Periodekort som er tatt i bruk, altså nedtelling av dager har startet, refunderes ikke unntatt ved ødelagt eller tapt kort.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis utstedes av kommunen til personer som er avhengig av ledsager(e) for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et personlig kort med bilde, utstedt av kommunen som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager(e). Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager eller ledsagere. Kortholder betaler honnørbillett. Ledsager eller ledsagere reiser gratis.

Bussbytte/overgang

Hele reisen billetteres ved påstigning. For viderereiser i ankomstsonen gis fri overgang i en time. For viderereiser på distriktstruter der det er betalt helt fram til bestemmelsesstedet, gjelder bussbytte til neste avgang på samme dato.

Fri overgang gjelder ikke ved reise tilbake til samme sted som reisen startet hvis reisen strekker seg utover ankomstsonen.

For overgangsreiser(bussbytte) innenfor 60 minutter til annen sone, betales ordinær takst fratrukket grunntakst.

Ved bruk av skolekort må videre reise gjøres innen 120 minutter for elever i videregående skole. For elever i grunnskolen må videre reise gjøres innen 60 minutter. Skolekort og ungdomskort leses av på bussens kortleser ved bussbytte. 
Overgang gjelder kun mellom buss og annen buss, ikke f.eks. fra hurtigbåt til buss eller fra buss til hurtigbåt. Det er heller ikke overgang mellom ferge og buss/hurtigbåt.

Overgang fra en buss til en annen gjelder også når det er samarbeid mellom Nordland og Troms fylkeskommune og Nordland og Trøndelag fylkeskommune når billetten er kjøpt fram til bestemmelsesstedet. Etter bytte av buss til f.eks. Troms fylkestrafikk og ankomst til bestemmelsesstedet, f.eks. ved reise fra Bodø til Tromsø, er det ikke fri overgang videre til lokal buss i annet fylke. 

For at billetten skal være gyldig må ikke tiden på billetten være utløpt. På billetter både på kort, app og papir er billetten gyldig i ca. en time etter beregnet ankomst.

Hund og kjæledyr på buss, hurtigbåt og ferge

Håndtering av hund og andre levende dyr på buss er regulert i Befordringsvedtektene (se nedenfor §11 Levende dyr). I de fleste tilfeller går det greit å ta med hund på buss, men passasjerer med hund kan bli nektet adgang eller bli satt av underveis. Normalt løses problemet med hund og allergikere på samme buss ved at hund plasseres bak i bussen og allergikeren foran i bussen. Som regel fungerer dette tilfredsstillende. Det er ikke tillatt å frakte hund eller andre dyr i bussens bagasjerom. I de fleste hurtigbåtene er det egne hunde-/dyrerom og/eller hundebur bak i salongen. Betjeningen vil anvise plass etter hvordan praksis er i det enkelte fartøy.

På enkelte ruter kjører Nordland fylkeskommune i samtrafikk med Troms fylkestrafikk. Dette gjelder ruter mellom Harstad og Narvik, og mellom Tromsø og Narvik. Troms fylkestrafikk har innført et forbud mot å ta med hund på buss. Dette er viktig å merke seg p.g.a. at noen av avgangene kjøres av Troms fylkestrafikk. I reiseplanleggeren vil det ved søk på reiser f.eks. mellom Harstad og Narvik kun komme prisinformasjon på resier som kjøres av Nordland fylkeskommune. Reiser det det ikke kommer prisinformasjon kjøres enten av Troms fylkestrafikk eller er en flybuss.

På ferge skal hund og andre kjeledyr fortrinnsvis være i bilen eller i bur under hele overfarten. Eier er selv ansvarlig for tilsyn med kjæledyret. Mindre kjæledyr kan medbringes i bag eller lignende i fellesareal så fremt de ikke er til sjenanse for andre reisende. Reisende kan ta kontakt med skipets besetning for mer informasjon og tilpasning til det enkelte fartøy.

Parfyme

Mange er allergiske for parfyme. Vi ber om at reisende er tilbakeholdne med bruk av parfyme ved reiser på buss og hurtigbåt.

Befordringsvedtekter

Her finner du befordringsvedtektene for rutegående busstrafikk (PDF). Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.

Barn som reiser alene - buss

Barn under skolepliktig alder som reiser med rutegående buss skal alltid følges av ledsager. Ledsager skal minimum være 14 år, og følge med på hele reisen.

Barnebillett kan kjøpes til og med 15 år. Voksenbillett fra og med 16 år.

Elever i grunnskole kan reise uten ledsager på skolereiser mellom hjemsted og skole, selv om de ikke har fylt 6 år. For reiser utover dette, skal barn under 6 år ha følge av ledsager. Skolepliktig alder er fra den dag barnet begynner i 1. klasse.

Barn som reiser alene - hurtigbåt

Barn under 10 år skal ikke reise alene på hurtigbåt. Når barn under 10 år reiser med hurtigbåt (og ferge) skal barnet reise sammen med en person som er fylt 15 år, og som tar ansvar for at den reisende under 10 år får en trygg reise. Barn fra 10 år og oppover skal være modne nok til å kunne ta vare på seg selv før de får reise. Mannskapet har i liten grad anledning til å følge opp barn som reiser alene.

Skoletransport følger egne rutiner. Ta kontakt med skolen for mer informasjon. 

Er ditt barn rustet til å reise alene?

Det er du som forelder/foresatt som best kjenner ditt barns begrensninger og evne til å takle uforutsette hendelser. Barnets alder alene er derfor ikke alltid nok til å avgjøre om barnet er skikket til å reise alene eller ta vare på et annet barn på reisen. Vi anbefaler at barn har tilgjengelig telefonnummer til sine nærmeste dersom reisen ikke skulle gå etter planen. Det kan også være lurt å foreta reisen sammen med barnet en gang før det skal ut å reise på egenhånd. Det kan være greit å trygge ditt barn slik at det spør mannskap om hjelp dersom man er usikker.


Sender du barnet alene må du alltid forvisse deg om at barnet selv er i stand til å finne frem, og gå av på riktig holdeplass/kai.

Du som foresatt kan ikke 
regne med at hverken mannskaper om bord på hurtigbåter, ferger eller bussjåfører uten videre har mulighet til å påta seg et foreldre/foresatte-ansvar for ditt barn mens det reiser alene.

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå