Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Vilkår og betingelser - Bookingsystemet for hurtigbåter i Nordland

Disse vilkår og betingelser gjelder bookingsystemet for hurtigbåter i Nordland
(se egne punkter for buss og ferge)

 

Midlertidig endring som følge av smittevern. 

Vi gjennomfører ikke manuell billettering inntil videre. Dette gjør vi for å redusere smittefare og smittespredning, og for å beskytte mannskapet som leverer kritiske tjenester langs kysten vår. 
Det betyr at billettprodukter som krever manuell håndtering, er fortsatt ikke mulig å benytte om bord på båtene. Dette gjelder for eksempel verdikort eller andre fysiske månedskort og reisekort som Travel Pass Nordland.*
Vi håper vi kan gjenoppta manuell billettering snart, men nå er vårt viktigste hensyn helsen til både de reisende og til mannskapet på båtene.

(*Travel Pass Nordland kan kjøpes digitalt via mobilappen Billett Nordland)

 

Kjøpsvilkår:

For billetter, og kjøp av disse, har kjøper et 24 timers åpent kjøp. Etter 24 timer er det ikke mulig å endre og/eller få refundert billetter. Dette gjelder også for plassreservasjoner/uspesifiserte seter.
Du har mulighet for å kansellere all booking og kjøp av billetter de første 24 timer etter kjøp er gjennomført. Billetter vil da refunderes i sin helhet. Er billetter kjøpt 24 timer før selve avreisen, vil kansellering og refundering av billetter kun gjelde 12 timer før avgang. Gjennom opprettelse av egen profil i bookingsystemet kan man selv kansellere og refundere kjøpte billetter, etter 24-timers regelen.

 

Bestilling og oppmøte:

Bestillinger gjennomføres digitalt via vårt betaling og bookingsystem for hurtigbåter i Nordland. Link til betalingssystemet finner du her.

Alle billetter må kjøpes før man går ombord i hurtigbåtene og i god tid før avgangstid på gjeldende rute og avgangssted.

Billetter kan kjøpes fortløpende og i forkant av alle avganger, på samme dag som båten skal gå.  Bookingsystemet tillater bestillinger helt frem til avgangstidspunkt. Det kan også kjøpes billetter på bookingsystemet lengre fram i tid.  Billetter kan også kjøpes på Sentrumsterminalen i Bodø, som ligger rett i nærheten av hurtigbåtkaien i Bodø.

Alle reisende anbefales å kjøpe billetter i god tid før avgang.  Dette gir en bedre oversikt over antall reisende, slik at det i denne perioden kan sikres en trygg reise og arbeidssituasjon for både passasjerer og mannskap.

Reisende (hele reisefølget) med forhåndskjøpt billett må møte opp ved landgangen senest 10 minutter før avgang.

 

Billett:

Billetter er kun gyldige på de avgangene de er bestilt for. For eventuelt endring / avbestilling, se avsnittene om «avbestilling». Gyldig billett, på papir eller i digitalt format, må framvises før ombordstigning.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon / nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Den reisende må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om billetten skal fremvises digitalt.

Sprukket / knust skjerm som vanskeliggjør / hindrer avlesing godtas ikke. Dersom du ikke kan fremvise billett, ansees det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt billett. Ny billett kan kjøpes om bord dersom det er ledig plass.

Reisende som reserverer billettene i bookingsystemet med Travel Pass Nordland, Månedskort eller andre periodekort som betalingsvalg, må ha det oppgitte og gyldige betalingskortet med seg. Det gis ikke har adgang til å betale med et annet kort enn det som står registrert i reservasjon. En må påregne da å betale full pris for å kunne gå om bord eller kjøpe et tilsvarende periodekort på stedet. Les mer om våre billetter her.

 

Moderasjonsbevis / legitimasjon:

Ved kjøp av rabattert billett må den reisende ha med seg gyldig dokumentasjon / legitimasjon som beviser at vedkommende har rett på rabatt. Les mer om rabatter her.

 

Ledsager:

Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å framvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens sentralteam for døvblinde. Ledsager kan ikke reise alene. Les mer om ledsager her.

 

Barn som reiser alene:

Se vår informasjonsside Barn som reiser alene på reinordland.no for utfyllende regler og avtaleskjema.

 

Problemer med billett:

Ved problemer med tilsending av billett, må den reisende ta kontakt på post.samferdsel@nfk.no for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato, fra/til stoppested, navn på den reisende og epost som ble brukt i kjøpssammenheng.

Problemer med betaling / bankkort må tas opp med den aktuelle banken / kredittkortselskapet.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker i bookingsystemet. Når du er registrert bruker, blir bestillingen av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine bestilte billetter.

 

Avbestilling:

Avbestilling gjøres på via egen bruker eller ved å sende epost til booking@nfk.no. Reisende som avbestiller via bookingsystemet innen 24 timer etter kjøpt billett, vil få billett refundert i sin helhet. Det gis ingen refusjon for reiser som avbestilles etter 24 timer. Se punkt om «Kjøpsvilkår».

  • Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/retur reiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett kjøpes.
  • Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/retur reiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister.
  • For tur-/retur reiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreise billetten. Er utreisen benyttet kan returen ikke endres / avbestilles.
  • Beløpet som refunderes går tilbake til Visa / MasterCard kortet som ble benyttet ved billettkjøpet.
  • Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.
 

Misbruk:

Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlig for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av kjøpte billetter og / eller innvilget moderasjon. Gyldig billett og legitimasjon (ved kjøp av rabattert billett) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll. Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

 

Transportvilkår:

Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.

 

Force majeure:

Ved ekstraordinære forhold, der Nordland fylkeskommune eller våre operatører/rederier ikke kan ansvarliggjøres, må de passasjerer som berøres bruke sin reiseforsikring for å løse sin sak. Dette gjelder eksempelvis kansellering av turer grunnet dårlig vær.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå