Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Flybuss til Evenes

På grunn av at det hyppig gjøres endringer på flyruter og påfølgende endringer i flybussrutene er disse rutene tatt ut av rutesøk på reisnordland.

Informasjon om flybuss finnes her.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå