Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Vår reisegaranti forplikter oss på følgende

Pålitelighet

Vi vil at du skal ha tillit til Nordland fylkeskommunes rutetilbud. Du skal kunne stole på:

1. At alle avganger blir kjørt.
At alle avganger som står i gjeldende rutetabell blir kjørt som de står.

2. At vi ikke er forsinket.
Transportmiddelet skal gå presist og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Nordland fylkeskommune arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.

3. At vi ikke kjører for tidlig.
Bussen skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.

4. Det skal være plass til deg
Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med.

Informasjon

Vi vil at du skal få den informasjonen du har behov for. Du skal kunne stole på:

5. At stoppesteder og transportmidler er riktig skiltet.
Både busser og viktige holdeplasser skal være riktig skiltet.

6. Informasjon om rutetider skal finnes på de viktigste holdeplassene.
Rutetidene for hver linje skal være oppslått på de viktigste stoppestedene. Informasjon om billettyper/ rabattmuligheter m.m. finnes på reisnordland.no.

7. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse.
Ved stans eller forsinkelser skal føreren straks informere om årsaken. Det informeres også om vesentlige avvik på reisnordland.no.

Trivsel

Vi vil at du skal trives på reisen. Du skal kunne stole på at:

8. Transportmidlene skal være rene og ryddige
Transportmidler skal være rengjort før de tas i bruk hver dag, og skal tas ut av bruk hvis de blir tilgriset. Inventaret skal være helt og ordentlig.

Når gjelder reisegarantien?

Reisegarantien gjelder på Nordland fylkeskommunes bussruter i
hele Nordland fylke. Hovedregelen er at reisegarantien alltid
gjelder.

Om alternativ transport ikke kan tilbys vil vi refundere dine
utlegg til drosje eller for eksempel bruk av personbil – dersom
du på din holdeplass blir mer enn:

  • 20 min. forsinket på reiser under 1 time med inntil kr 550
  • 40 min. forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil kr 825
  • 60 min. forsinket på reiser over 3 timer med inntil kr 1.100

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av det trafikkselskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse 1 måned etter hendelsen. Skriftlig henvendelse kan sendes gjennom skjemaet som finnes her, merket ”Reisegaranti”. Reisegarantiskjema finnes på reisnordland.no under ”Reisegaranti”. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest tre uker fra vi har mottatt den.

Sjekk at du har riktig rutetabell
Ruteendringer i forbindelse med høytider og nasjonaldager vil komme fram ved søk på reisnordland.no. Det er rutetider i henhold til rutetabell og eventuelle ruteendringer som kunngjøres på 177nordland.no som legges til grunn for reisegarantien.

Når gjelder ikke reisegarantien?

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, for eksempel at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang.

Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Nordland. Garantien gjelder ikke kollektivtilbud som ikke er en del av Nordland fylkeskommunes tilbud i Nordland, f.eks. flybuss. Reisegarantiskjema finner du på reisnordland.no, eller du kan få det på vårt salgskontor på Sentrumsterminalen i Bodø, Sjøgata 3. 

Svar innen tre uker
Dersom du ønsker tilbakemelding fra Nordland fylkeskommune så vil vi svare deg så snart som mulig, og senest innen tre uker.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser, vil vi:

  • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
  • gi deg informasjon så tidlig som mulig om alternative transporter/reiserute.
  • forsøke å sette opp alternative transportmidler.

Ros og ris
Selv om de aller fleste som reiser med Nordland fylkeskommunes busser er fornøyde, vil vi gjerne bli enda bedre. Når vi ikke holder våre løfter, vil vi at du forteller oss hvor vi har sviktet. På den måten har vi muligheter til å bli bedre. Du kan gå inn på reisnordland.no under menypunktet ”Kontakt oss” eller sende en e-post på post.samferdsel@nfk.no

Har du forslag til forbedringer, setter vi pris på det.
Det er også lov å komme med ros :-)

Nettside og CMS: Digitalt Byrå