Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Transportklagenemda

Hvis du har klaget på en reise til oss og ikke fått medhold i klagen, så kan du sende klagen videre til Transportklagenemda.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå