Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Om Reisegarantien

Reisegarantien er en nasjonal ordning utarbeidet av kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

Om NHO Transport:
NHO Transport representerer kollektivtrafikken i Norge og deres 150 medlemsbedrifter transporterer mer enn 400 millioner passasjerer hvert år.

Om Kollektivtrafikkforeningen:
Kollektivtrafikkforeningen er et nasjonalt samarbeidsorgan for offentlige enheter og organisasjoner med ansvar for samordning, koordinering, markedsføring og kjøp av kollektivtrafikktjenester i Norge. Hensikten er å samarbeide nasjonalt for å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft, slik at flere velger å reise kollektivt. Kollektivtrafikkforeningen har i dag 17 medlemmer som er offentlige aktører med ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk i alle landets fylker.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå