Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.

 

Siste oppdatering:  27.05.2020  kl. 16.21

 

Vi jobber for å begrense smittefaren ved blant annet hyppigere renhold, og ved å minimere nærkontakten mellom kunder og kollektivtransportens personell.  På buss stenger vi fremste dør og den fremste seteraden.  Bruk inngangen bak når du går om bord i bussen.

Helsedirektoratets koronaveileder for kollektivtrafikken ble offentliggjort 05.05.2020.

De generelle reiserådene er:

  • Hvis du kan: Reis utenom rushtid eller ha hjemmekontor.
  • Bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.  Dette begrenser presset på de som må bruke kollektivtilbudet.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet: Følg myndighetenes råd og unngå å reise kollektivt.
  • Vis hensyn til hverandre og hold avstand.
  • Følg alle anbefalinger fra helsemyndighetene.

Som et viktig koronatiltak gjøres det ikke manuell billettering en tid fremover. Dette gjøres for å redusere smittefaren for mannskap som har samfunnskritiske roller. Dette gjelder fra 15. mars 2020 og inntil videre.

Billettering kan gjøres på følgende måte:

  • På ferge billetteres det automatisk på alle fylkesveiferger i Nordland.  Les mer om den nye ordningen her. 
  • På hurtigbåt må alle reisende forhåndskjøp billetter.  Les mer om dette her. 
  • På bussene må alle reisende kjøp billett i appen, Billett Nordland.  Enkeltbilletter, periodekort, Travel Pass Nordland og ungdomskortet er nå tilgjenglig i appen for hele Nordland.  

Kapasitet

Det gjøres ulike tiltak på de ulike transportmidlene.

  • Hurtigbåt: Det er satt en kapasitets reduksjon på 50 prosent av billetter som er tilgjengelig i bookingsystemet.
  • Ferge: På fergene er det bedre plass i passasjerarealene og variasjon mellom fartøyene.  Her er det foreløpig ikke satt inn begrensinger.
  • Buss: Det vil være begrenset kapasitet, i tråd med rådene i koronaveilederen. Fremste rad stenges av, vi ønsker at passasjerer i hovedsak sitter på annethvert sete.  På de fleste busser vil det være rom for noen få stående i tillegg.  Det er viktig å nevne at det ikke anses som nærkontakt dersom man har mindre enn 2 meters avstand i mindre enn 15 minutter sammenhengene.  Det betyr at på kortere distanse med bybuss eller skoleskyss må det aksepteres at mer enn 50 prosent av kapasiteten utnyttes. 

Begrenset setekapasitet på buss og hurtigbåt - koronapandemien og reisegaranti

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ta med ombord. Vi er nå pålagt av myndighetene strenge avstandsbegrensninger som smitteverntiltak ombord på våre transportmidler. Dette innvirker på tilgjengelig kapasitet. Det betyr at reisegarantiordningen ikke gjelder hvis transportmiddelet ikke har ledig plass. 

Normalt vil det ikke være muligheter å sette opp ekstra buss eller hurtigbåt. På buss kan man risikere å måtte vente på neste buss. I noen tilfeller kan det være lenge til neste buss går, f.eks. på regionale ruter som kun går 2 ganger pr. dag. På hurtigbåt skal alle booke billetter, så her får du vite på forhånd om du får plass på båten. Det vil skjelden være muligheter til å sette opp ekstra avganger.

Du kan planlegge reisen i appen Reis Nordland eller på nettsiden reisnordland.no.

  • De aller fleste hurtigbåtrutene er innstilt på lørdager og helligdager. F.o.m. 20. juni starter sommerruter og det kjøres også lørdager.

  • I forbindelse med at det nå er færre flyavganger og reisende, kjører ikke flybussen som normalt.  Se flybussen.no for informasjon om flybussruter.

  • Fra og med natt til lørdag, 28. mars 2020, blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø. Se lenken for mer informasjon: reisnordland.no/nattbuss-bodoe

Vi refunderer hurtigbåtbilletter som ble booket før 9. mars, med reise i perioden 9. mars til 31. mai.

Renhold

Vi forsterker også renholdsrutinene og har bedt våre operatører om ekstra oppmerksomhet rundt kontaktpunkter som berøres av hender. Alle reisende bes sette seg godt inn i Folkehelseinstituttets råd om hygiene.

 

Lurer du på noe?

Råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet  

Spørsmål og svar om koronaviruset på helsenorge.no 

Smittevern i kollektivtransport 

 

 

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå