Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Fergekort

Den statlige ordningen AutoPASS for ferje har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort

AutoPASS for ferge har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se Ferjesamband).

Ved å opprette en AutoPASS-konto for ferje vil man oppnå 50% rabatt for sjåfør/sjåfører ved ferjeoverfart. Inntil videre reiser passasjerer gratis. Dette er en midlertidig ordning i forbindelse med koronatiltak for å unngå direkte kontakt mellom billettør og kunde. Les mer informasjon om AutoPASS for ferje, klikk da på denne teksten.

Du kan nå opprette avtale med AutoPASS for ferje. Bestiller du AutoPASS-ferjekort vil dette tilsendes pr. post. 

Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbeløp må være innbetalt før avtalen er gyldig.

Klikk på denne teksten for å bestille AutoPASS for ferje.

 

Refusjon av eldre type fergekort

Hvis du allerede eier et ferjekort av eldre type og kortet er mistet, ødelagt eller du ønsker det avsluttet: Fyll ut skjema om sperring og refusjon. Skjemaet finner du ved å klikke på denne teksten eller på linken nederst på siden.

 

NB!

Refusjon av fergekort:

1.       For å få refusjon på fergekortet MÅ kortet sendes fysisk for avlesing av saldo til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø.

2.       Vi ønsker videre at du legger ved kopi/scan av kvitteringen eller bankutskriften som viser kjøp av kortet.

3.       Refusjonsskjemaet må sendes inn elektronisk for at vi skal få registrert kravet i vårt arkivsystem

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå