Til forside - reisnordland.no

Rabatter

Du og Jeg (2 voksne som reiser sammen)

2 voksne over 16 år som reiser sammen får 25 % rabatt på reiser over 6 soner eller ca. 60 kilometer.

 

Reisen betales kontant eller med bruk av Reisekort (Nordlandskortet).

 

Stor og Liten

En voksen reisende over 16 år kan gratis ta med ett barn under 16 år. Maksimal reiseavstand er 2 soner (ca. 20 km). Reisen betales kontant eller med reisekort.

 

Ung Voksen og personer på lærlingkontrakter

 

Ung Voksen gir 40 % rabatt for ungdom f.o.m. 16 år t.o.m. 23 år. Reisen må betales med bruk av Reisekort (Nordlandskort).

 

Lærlinger på kontrakt kan benytte Ung/Voksen i lærlingekontraktens gyldighetstid selv om lærlingen er over 23 år. Gyldig lærlingekontrakt / lærlingebevis må da medbringes på bussen og forevises sjåføren.

 

Ut På Tur, reiseprodukt for grupper i tidsrommet 0900-1330, hverdager

Barn fra og med 6 år til og med 15 år, og voksne over 16 år som reiser sammen, kan i perioden fra kl. 0900 til kl. 1330 på hverdager få 50 % rabatt på ordinær billett. Maksimal reisestrekning inntil 4 soner og minimum 5 reisende. OBS: Grupper på 10 eller flere reisende(gjelder spesielt skoler/barnehager) skal melde fra til lokalt trafikkselskap eller post.samferdsel@nfk.no når de ønsker å reise. Dette for å kunne dimensjonere passasjerkapasiteten på bussene.
Nettside og CMS: Digitalt Byrå