Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Vår reisegaranti – din trygghet

Nordland fylkeskommunes reisegaranti er til for at du som benytter våre tilbud skal føle deg trygg på at du kommer fram i tide.

Vår reisegaranti – din trygghet

Vår reisegaranti gjør at når du reiser med oss skal du kunne stole på:

1. At alle avganger blir kjørt.
Alle avganger som står i gjeldende rutetabell blir kjørt som de står.

2. At vi ikke er forsinket.
Transportmiddelet skal gå presist og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Nordland fylkeskommune arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.

3. At vi ikke kjører for tidlig.
Bussen skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.

4. Det skal være plass til deg.
Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med.

5. At stoppesteder og transportmidler er riktig skiltet.
Både busser og viktige holdeplasser skal være riktig skiltet.

6. Informasjon om rutetider skal finnes på de viktigste holdeplassene.
Rutetidene for hver linje skal være oppslått på de viktigste stoppestedene. Informasjon om billettyper/rabattmuligheter m.m. finnes på 177nordland.no.

7. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse.
Ved stans eller forsinkelser skal føreren straks informere om årsaken. Det informeres også om vesentlige avvik på 177nordland.no.

8. Transportmidlene skal være rene og ryddige
Transportmidler skal være rengjort før de tas i bruk hver dag, og skal tas ut av bruk hvis de blir tilgriset. Inventaret skal være helt og ordentlig.

Reisegarantien gjelder på Nordland fylkeskommunes bussruter i hele Nordland fylke. Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder.

Om alternativ transport ikke kan tilbys vil vi refundere dine utlegg til drosje eller for eksempel bruk av personbil – dersom du på din holdeplass blir mer enn:

  • 20 min. forsinket på reiser under 1 time med inntil kr 550,-
  • 40 min. forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil kr 825,-
  • 60 min. forsinket på reiser over 3 timer med inntil kr 1.100,-

På reiser med varighet over tre timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av det trafikkselskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Skriftlig henvendelse kan sendes post.samferdsel@nfk.no, merket ”Reisegaranti”. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest tre uker fra vi har mottatt den.

Ruteendringer i forbindelse med høytider og nasjonaldager vil komme fram ved søk på 177nordland.no. Det er rutetider i henhold til rutetabell og eventuelle ruteendringer som kunngjøres på 177nordland.no som legges til grunn for reisegarantien.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, for eksempel at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang.

Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Nordland. Garantien gjelder ikke kollektivtilbud som ikke er en del av Nordland fylkeskommunes tilbud i Nordland. Reisegarantiskjema finner du på 177nordland.no, eller du kan få det på vårt salgskontor på Sentrumsterminalen i Bodø, Sjøgata 3. 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå