Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Informasjon om skoleskyss ved oppstart av alle klassetrinn 11.mai 2020

Informasjon om skoleskyss for elever som bruker kollektivtransport.

Regjeringen har vedtatt at grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt. Dette vil den fortsette å gjøre. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.

Vanlige rutetider
Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå etter ordinære rutetider.
Det er allerede iverksatt smitteverntiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også skolebussene.

Mer renhold og begrenset kontakt med sjåfør
Renholdet er intensivert betraktelig. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy prioritet. Validering av reisekort og skolekort er også avskaffet.
På busser med flere innganger er fremre dør avstengt. Sjåføren skal ikke ha direkte kontakt med de reisende.

Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. og Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 2020 (oppdatert 7. mai 2020) anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss:

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
• Ved bruk av skoleskyss, bør elevene holde avstand til hverandre.
• Elevene må holde minst en meters avstand når de venter på bussen
• Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Ber foresatte kjøre sine barn
Selv om det anbefales å unngå offentlig transport dersom man kan for å redusere belastningen, mener vi skoleskyssen i Nordland skal være trygg.
Smitteraten i Nordland er lav. Det er få av skolebussene som til vanlig er helt fulle. Vi oppfordrer de foresatte som har muligheten til å kjøre sine barn til skolen å gjøre det, og dermed begrense trykket på bussene.

Må instrueres i retningslinjene
Det er nå eldre elever som skal tilbake til skolen. De har dermed bedre forutsetninger for å forstå og gjøre vurderinger i henhold til nye retningslinjer. Uansett er det viktig at skolene og ikke minst foresatte instruerer elevene i hvordan de skal opptre før, under og etter bussturen.
Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, og skal sørge for forsvarlig av/påstigning av elevene. Skolen har også ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf., opplæringsloven § 13-4. Vi ber derfor om at skolene sikrer at elevene og de foresatte blir gjort oppmerksom på retningslinjene for skoleskyss.

Sjåførene er for tiden adskilt med sperrebånd og skal av smittevernhensyn ikke bevege seg blant øvrige passasjerer. De vil dermed ikke ha mulighet til å instruere elevene i særlig grad selv om de selvfølgelig bidrar noe.

For elever som fraktes i drosje eller med mindre kjøretøy der det er utfordrende å overholde krav til avstand, må det brukes skjønn. Søsken og elever som omgås på fritiden, samt elever som skal være i felles grupper på skolen, vil kunne fraktes til og fra skolen i samme kjøretøy.

Forøvrig henvises det til folkehelseinstituttets anbefalinger og veiledere.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå