Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Nye koronaregler på buss

Med strengere koronatiltak i samfunnet, strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn.

 

Publisert: 27.10.2020

Reglene strammes spesielt inn i områdene det nå er en del smitte, og der det er flest passasjerer. Det betyr at Bodø står i en særstilling, og her ses det på spesielle tiltak.

→ Se oppsummering av nye reiseråd nederst i saken.

Link til informasjon om flere busser på avganger med mange reisende i Bodø, Mo i Rana og Narvik.

Ikke reise med buss med mindre du må

- Vi oppfordrer alle kunder til å se på mulighetene for alternativ transport for å begrense antall kontaktsituasjoner i kollektivtrafikken. I tillegg ber vi om at man vurderer å reise utenom rushtidene, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

Han er bekymret for at situasjonen kan bli verre i Nordland, til tross for den lave smitten som har vært i fylket vårt helt siden mars. Derfor ses det nå på hva Nordland fylkeskommune kan sette inn av ekstratiltak, i tillegg til at Bardal ber passasjerer ta enda større hensyn til hverandre.

Hjemmekontor

Han håper også at de passasjerene som har mulighet til å ta hjemmekontor gjør det i en periode fremover, i de områdene der det er størst trykk på kollektivtransporten.

- Det viktigste er at vi sammen klarer å begrense smitten. Vi i fylkeskommunen skal gjøre det som er mulig for å utvide kapasiteten, men så er vi også helt avhengige av hjelp fra passasjerene, sier han.

Reisende med samfunnskritiske jobber

Fylkesdirektøren er opptatt av at de som har samfunnskritiske jobber må komme seg trygt på jobb, uten økt risiko for smitte.

- Vi ser på om vi kan sette opp ekstra busser der vi vet det er stort press, men allerede i dag er nesten alt materiell og personale i byene i bruk i pressperiodene av døgnet, og da er det begrenset hvor mye ekstra vi har tilgjengelig å sette inn, konstaterer Bardal.

Han føyer til at det enkelte steder kan bli aktuelt å sette inn egne busser for skoleskyss, for å redusere kontakten mellom forskjellige passasjertyper og ta unna presset på ordinær kollektivtransport.

- Det blir også restriksjoner på bruk av seter i bussene, og ingen bakovervendte seter skal brukes, i tillegg til at fylkesdirektøren oppfordrer til at bare passasjerer som er i samme skolekohort eller i familie med hverandre setter seg ved siden av hverandre.

Skoleelever

Det kan bli aktuelt å innføre forskjellig tidspunkt for skolestart på noen skoler i Bodø.

- Vi har over 2000 skoleelever på videregående i Bodø, og mange av dem tar buss til skolen. For å lette presset på bussene vil det være en fordel om vi klarer å spre elevene på busser over en større periode av dagen, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

En slik løsning vil imidlertid ta noen dager å få på plass, og i mellomtiden oppfordrer hun alle som kan gå eller finne alternativ transport til skolen om å gjøre det.

Vi vil holde nettsiden og Facebook oppdatert.

Reiseråd på buss

 • Finn alternative reisemåter - ikke reis med buss med mindre du må
 • Reis utenom rushtidene
   
 • Ta hjemmekontor hvis du har mulighet til det
   
 • Det er halv kapasitet på bussene, og bussen vil kjøre forbi holdeplassen hvis det er fullt
   
 • Alle ståplasser på bybussen i Bodø fjernes
   
 • Reisegarantien gjelder ikke ved fulle busser i pandemien

 

 

 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå