Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Nå strammes det inn på reglene også i Rana

Koronatiltakene i kollektivtrafikken i Rana strammes inn etter at smitten har spredd seg mer i området.

 

Publisert: 02.11.2020

Spesielt i Mo i Rana må det strammes inn der det er flest passasjerer, og på lengre reiser inn og ut av området. Dermed blir tiltakene veldig like de som kom i Bodø i sist uke. Se reiserådene nederst i saken.

- Når situasjonen blir slik, er vi nødt til å stramme inn tiltakene i kollektivtrafikken, og se på muligheter for å avlaste i pressområder som Mo i Rana. Vi skal gjøre det vi kan, men er også helt avhengig av hjelp fra passasjerene, sier fylkesrådsleder og kriseleder Tomas Norvoll.

Han besluttet flere innstramminger for regionbusser og bybusser i Bodø i forrige uke, og denne uken kommer det altså tilsvarende tiltak for Rana, gjeldende fra og med i dag.  

Alternativ transport

- Vi oppfordrer nå alle passasjerer i Rana og Bodø til å se på mulighetene for alternativ transport for å begrense antall kontaktsituasjoner i kollektivtrafikken. I tillegg ber vi passasjerene se på om de kan reise utenom rushtidene, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

Ettersom smittetallene går opp flere steder, er han bekymret for at situasjonen kan bli verre i hele Nordland, til tross for den lave smitten som har vært i fylket vårt helt siden mars.

Tiltak fra begge parter

Det ses på om fylkeskommunen kan sette inn ekstratiltak, i tillegg til at Bardal ber passasjerer ta enda større hensyn til hverandre.

Han håper også at de som har mulighet til det, vil benytte seg av fleksibel arbeidstid eller hjemmekontor. Spesielt i de områdene som har en del smitte og stort trykk på kollektivtransporten.

- Det viktigste er at vi sammen klarer å begrense smitten for å beskytte hverandre. Vi i fylkeskommunen skal gjøre det som er mulig for å utvide kapasiteten, men det blir vanskeligere desto flere soner i Nordland som blir røde. Derfor er vi også helt avhengige av hjelp og tålmodighet fra passasjerene, sier han.

LES OGSÅ: Nye koronaregler på buss

Lite ekstra materiell tilgjengelig

Fylkesdirektøren er opptatt av at de som har samfunnskritiske jobber må komme seg trygt på jobb, uten økt risiko for smitte. Også skoleelever skal prioriteres.

- Allerede i dag er nesten alt materiell og personale i byene i Nordland i bruk i pressperiodene av døgnet, og da er det begrenset hvor mye mer vi har tilgjengelig å sette inn i de periodene, konstaterer Bardal.

Det blir flere restriksjoner på bruk av seter i bussene, i Rana og Bodø kan ingen stå og ingen bakovervendte seter skal brukes. I tillegg oppfordrer fylkesdirektøren til at bare passasjerer som er i samme skolekohort eller i samme husstand setter seg ved siden av hverandre på lengre bussreiser. Der skal ellers bare annethvert sete benyttes.

Derfor kan bussene faktisk komme til å kjøre forbi enkelte stoppesteder dersom maksvolum er nådd.

Mest mulig normal hverdag

For de videregående skolene skal skoledagen gå så normalt som mulig, også i Rana og Bodø.

- Vi har over 1100 videregående skoleelever i Rana, og over 2000 i Bodø, og mange av dem tar buss til skolen. Jeg vil derfor oppfordre alle elever og ansatte i skolene til å benytte alternativ transport så langt det er mulig, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

- Det er viktig at vi nå får på plass tiltak som hindrer smittespredning og at alle er seg sitt ansvar bevisst, slik at vi slipper nedstenging av skoler, fortsetter hun.

Her er reiserådene vi ber alle resiende om å følge:

Reiseråd for buss i Bodø og Mo i Rana.

 

 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå