Søknad om erstatning med vedlagt dokumentasjon kan sendes til post.sjo@boreal.no, så vil din henvendelse bli behandlet fortløpende.