Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Helgelandspendelen skal fortsatt ligge i Træna

For å få bedre tid til justeringer i ruteoppsettet for Helgelandspendelen, vil Helgelandspendelen fortsatt ha liggested på Træna enda noen måneder.

Etter en høst der operatør har hatt utfordringer med å drifte Helgelandspendelen i henhold til ruteplanen, er det behov for å gjøre mindre justeringer for å sikre en mer stabil drift i sambandet.

-Samtidig har vi bedt Lurøy og Træna kommune om å komme med konkrete innspill og ruteforslag for Helgelandependelen, fergerutene i området og lokalbåtene i de to kommunene. Arbeidet har vært omfattende og vi rekker ikke å gjennomføre endringene til 1. februar som tidligere forespeilet, forklarer fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Liggested på Husøy

En av konsekvensene er at man viderefører liggested for sambandet på Husøy i Træna. Dette fordi man anser det som lite hensiktsmessig å flytte liggested for bare to måneder. Liggested skal egentlig være på Lovund i vintermånedene november til og med mars, og på Træna i sommerhalvåret.

- I påvente av en helhetlig gjennomgang av kollektivtilbudet i regionen, vil det være hensiktsmessig å ikke flytte liggested til Lovund for den resterende del av vinterruten, underbygger Bentzen.

Signalanløp på noen avganger

For å unngå unødvendig tomkjøring og å gi tilstrekkelig slakk i ruten til å nå korrespondansene også i dårlig vær, innføres det signallanløp på Lovund og Sleneset på avgangene fra Træna 1305 og 1840.

-Formiddagsturene mandag, tirsdag og torsdag innstilles i henhold til planen for ordinær vinterrute, fordi disse turene henger sammen med liggested på Lovund, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Selvær får korrespondanse til og fra alle ankomster og avganger på Husøy med båtruten Træna lokal.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå