Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Endret holdeplass ved Fylkeshuset i Bodø

Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.

Fra 1. april blir holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.  Holdeplassen som er i Hålogalandsgata ved Fylkeshuset blir værende der den er.  Endringen gjelder inntil videre.

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå