Viktig melding:

Bussjåførstreiken er over - bussene går som normalt. Trykk på linken for mer informasjon.

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Åpner for bruk av alle setene på busser og hurtigbåter

Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni åpnes det for å bruke alle setene på busser og hurtigbåter i Nordland.

Nordland fylkeskommune har tatt bort avstandsbegrensningene i kollektivtrafikken. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll begrunner avgjørelsen som en naturlig del av gjenåpningen i samfunnet.

Dette er diskutert og besluttet i beredskapsgruppen. Vi følger utviklingen tett gjennom hele pandemien, og vi mener det nå er trygt å ta bort avstandsbegrensningene, parallelt med at skolene åpnes for normal undervisning, og andre deler av samfunnet i tolnærmet normal drift. Smittetallene for Nordland er lave, og det er åpnet i den nasjonale veilederen for kollektivtransport, at man kan gjøre lokale vurderinger, dersom smitteforholdene tillater det. Skulle smittesituasjonen endre seg, eller det kommer nye nasjonale krav, vil vi selvsagt tilpasse tiltakene i kollektivtrafikken etter disse, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Når Nordland fylkeskommune nå åpner for tilnærmet normal kollektivtransport, og opphever avstandsbegrensningene på buss og båt, er likevel tryggheten til de reisende fremdeles ivaretatt på en god måte, med blant annet forsterket renhold og tilgjengelig håndsprit i bussene. Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal sier vurderingen er basert på oppmykningen fra myndighetene, som gir mulighet lokale tilpasninger der smittesituasjonen tillater det.

-Myndighetene har presisert at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk, der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen. Basert på grunnlaget fra helsemyndighetene, tar vi nå bort kapasitetsbegrensningene på buss og båt. Vi oppfordrer de reisende til å gjøre gode vurderinger som ellers i den «nye hverdagen». Der det er god plass, kan man godt holde 1-2 meters avstand, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Lav smittespredning i Nordland

Skolene er åpnet som normalt, og vanlig kontakt i idretten åpnes også gradvis. Bardal forteller at det nå er naturlig å også lette på tiltakene i kollektivtransporten.

-I Nordland er det, med unntak av korvarig lokal smittespredning, registrert lav smittespredning de siste månedene. Derfor anser vi det som trygt å kjøre med normal kapasitet på bussene og båtene. Skoleskyssen utgjør en stor andel av de vanlige bussrutene som også er åpen for andre reisende. Derfor ser vi dette i sammenheng, og har åpent for normal drift på alle våre ruter, forklarer Bardal.

Digital betaling og booking

Det vil fortsatt kun være digital betaling på buss med app`en Billett Nordland, og krav om forhåndsbooking på hurtigbåt. Men kapasiteten på bussene og båtene øker med at man tar bort kravet om bare å bruke annen hvert sete. 

Trygger sjåførene

Fortsatt skal bakre dører på bussene benyttes, og sjåførene skal skjermes for fysisk kontakt med de reisende. Derfor innføres heller ikke manuell billettering enda.

-Dette er et enkelt grep som ivaretar tryggheten til sjåførene. Derfor opprettholder vi dette tiltaket en stund til, avslutter fylkesdirektør Odd Inge Bardal.

 

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå